Fondy EÚ

Realizácia projektu v rámci Regionálneho operačného programu Malopoľského vojvodstva na roky 2014-2020 – podopatrenie 3.4.4 Dotácie pre MSP

Výrobná, obchodná a servisná spoločnosť KOŁTON S.C. Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton realizuje projekt s názvom: „Výstavba a rekonštrukcia výrobného závodu za účelom zavedenia inovatívnych a ekologických vykurovacích zariadení spoločnosti Kołton s.c.“ v rámci podopatrenia 3.4.4 Dotácie pre MSP Regionálneho operačného programu Malopoľského vojvodstva na roky 2014-2020.

Účel projektu

Uvedenie inovatívnych a ekologických vykurovacích zariadení PPUH Kołton na trh a zvýšenie efektivity výroby spoločnosti výstavbou nového výrobného závodu spolu s nákupom moderného vybavenia.

Plánované efekty

Výsledkom projektu je, že PPUH Kołton získa tieto výhody:

  • organizácia efektívneho výrobného procesu a bezpečných pracovísk,
  • zvýšenie výrobnej kapacity podniku,
  • zlepšenie komunikačnej dostupnosti závodu,
  • diverzifikácia produktovej ponuky a rozšírenie existujúceho odbytového trhu,
  • rozšírenie skupiny cieľových zákazníkov,
  • posilnenie imidžu inovatívneho subjektu, ktorý vytvára nové riešenia, ktoré zodpovedajú potrebám trhu,
  • zvýšenie výnosov Spoločnosti z predaja nových produktov.

Obdobie realizácie projektu

1. október 2017 – 30. september 2019

Hodnota projektu

16 289 686,79 zł

Spolufinancovanie projektu z EÚ

7 148 735,21 zł